Neen , zonnebanken zijn niet gevaarlijker dan de zon!

Brussel, 2 maart 2017 – FeBelSol, de Federatie van Belgische Solariums reageert op recente persuitingen van de Stichting Tegen Kanker. De Stichting Tegen Kanker wil de consument doen geloven dat de toename van huidkanker te wijten is aan het gebruik van de zonnebank in ons land. Door dit persbericht willen we deze onjuiste en stigmatiserende informatie aan de kaak
stellen!

Stigmatisatie 1
Allereerst is zonlicht via de natuurzon alsmede van de zonnebank per definitie niet slecht voor de mens. De stellingname dat onze sector, waar slechts 8% van de bevolking één keer in de drie weken max. 20 minuten gebruik maakt van de zonnebank, verantwoordelijk zou zijn voor de huidkanker-epidemie kan onmiddellijk naar het land der fabelen worden verwezen!

Stigmatisatie 2
Vrouwen die voor hun 35ste levensjaar éénmaal gebruik maken van de zonnebank zouden volgens deze organisatie een risicoverhoging van maar liefst 75% lopen. Dit is volledig uit de context getrokken! Deze aanname stamt uit een WHO rapport van 2009. De uitleg hierbij was dat de WHO deze groep vrouwen, in cijfers uitgedrukt 0,7% van de vrouwen onder de 35 jaar volgens inschatting van de WHO zou zijn toegenomen met 75% of m.a.w. de risicogroep was met 0,53% toegenomen, te weten 1,23%. Door alleen deze totaal niet wetenschappelijk onderbouwde cijfers breed in de media uit te smeren jaagt de Stichting Tegen Kanker buitenproportioneel de angst aan bij het publiek. Zelfs een zgn. verhoging van een minimaal risico blijft een minimaal risico, totaal onrechtvaardig! Destijds hebben we ook de WHO via onze Europese moeder organisatie hier op aangesproken. Hier is door de WHO nooit op gereageerd…

Stigmatisatie 3
Het is juist dat zonnebanken zonlicht afgeven vergelijkbaar met de zomerse Mediterrane middagzon. Waar men evenwel volledig aan voorbij gaat is het feit dat de dosis op de zonnebank daar volledig, naar huidtype, op wordt aangepast. Dus gemiddeld genomen 10 tot maximaal 20 minuten, daarna schakelt de zonnebank automatisch uit. De buitenzon niet, die schijnt naar hartelust waardoor er ook veel mensen jaarlijks verbranden, met alle gevolgen van dien.

Stigmatisatie 4
Zonnebanken worden door de Stichting Tegen Kanker als kankermachines afgeschilderd. Dit is zéér onterecht! Dat stelselmatig overmatige blootstelling aan zon/zonnebank kan leiden tot huidkanker, met name door (vele) verbrandingen bestrijden wij geenszins. Maar als men zich gedoseerd en chronisch blootstelt aan zonlicht heeft dat zeer veel positieve effecten. Om er maar enkele op te sommen, een betere weerstand, betere bescherming door huidverdikking en het effect van de aanmaak van de belangrijke Vitamine-D die door zonlicht op de meest natuurlijke manier wordt aangemaakt in het lichaam.

Stigmatisatie 5
De Stichting Tegen Kanker pleit voor een verbod op zonnebanken in ons land. Ook dat is pure stigmatisatie. Een zonnebank is een apparaat wat de zon imiteert en werkt het zelfde als zonlicht. De dosis die genoten wordt is bepalend niet de bron! Met geeft aan dat met dit SCHEER rapport het nu duidelijkheid is dat er geen veilige zonnebank zou bestaan. Dit is een hypothese die op heel veel gebruiksvoorwerpen van toepassing is. Ondanks dat b.v. autofabrikanten aangeven dat men nu de meest veilige auto’s ooit produceert, kan ook een auto nooit als 100% veilig worden betiteld. Bekijkt u daar maar eens even de statistieken, spijtig genoeg. En dit is slechts één voorbeeld.

Stigmatisatie 6
Het kwaliteitslabel van FeBelSol wordt als schijnveiligheid betiteld door de Stichting Tegen Kanker. Studio’s die een FeBelSol kwaliteitslabel dragen, hebben daarvoor een code voor praktijk uitoefening moeten ondertekenen en dienen zich daar volledig naar te gedragen. Ook hier ziet men weerom hoe respectloos voornoemde organisatie met onze sector omgaat.

SCHEER RAPPORT EUROPESE COMMISSIE
Naast deze misleidingen van de Stichting Tegen Kanker betwijfelen wij ten zeerste de geloofwaardigheid van het SCHEER rapport dat een dergelijk vooroordeel tegen kunstmatig zonnen weerspiegeld. Iedereen mag een mening hebben, maar de wetgeving moet uitsluitend op feiten gebaseerd zijn en niet op veronderstellingen. Tot op vandaag heeft nog geen enkel wetenschappelijk onderzoek concreet bewijs geleverd van een verband tussen het optreden van melanoom en het gebruik van een zonnebank. In feite, een melanoom heeft te maken met verschillende factoren, zoals een familiegeschiedenis van huidkanker, zonnebrand, vooral dan op jonge leeftijd, of moedervlekken.

Geen overleg, geen harde bewijzen
Het voorlopig rapport ontving meer dan duizend reacties van vijfendertig organisaties met inbegrip van medische experts en professionals uit de hele wereld. Helaas werden door deze werkgroep slechts de flagrante en onbetwistbare fouten gecorrigeerd? Studies dewelke gunstige effecten van de blootstelling aan natuurlijk zonlicht en zonnebanken aantoonden werden door deze werkgroep grotendeels afgewezen als zijnde « buiten de reikwijdte van het onderzoek ».

Nergens in dit meer dan honderd pagina’s tellende verslag, staat er gerapporteerd bewijs te lezen welk de veronderstelling dat kunstmatige UV gevaarlijker zijn voor de gezondheid dan de zon ondersteund. Dit rapport is grotendeels gebaseerd op onderzoeken die zijn uitgevoerd vóór de aanvang van de huidige 0.3 stralingslimiet voor zonnebanken in Europa. “De Belgische wet is één van de strengste binnen Europa. In België, zijn de zonnecentra onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 20 juni 2002. Dit KB werd In augustus 2008, onder impuls van Europa, aangescherpt met een verbod op het gebruik van zonnebanken door minderjarigen jonger dan 18 jaar en de verplichting om lampen conform de 0,3 W/m² EU standaard te gebruiken, qua intensiteit vergelijkbaar met de zomerse Mediterrane middagzon.”

Ook vanuit ESA heeft men grote twijfels omtrent de resultaten van dit rapport! “De erkenning van het falen van dit rapport moet de Europese Commissie aanmoedigen om dergelijk ‘wetenschappelijk advies met grote voorzichtigheid te evalueren’”, legt Frank Harbusch, secretaris-generaal van ESA, ons uit. ” Veel Europeanen brengen hun vakantie door onder de tropische of subtropische zon, en maken niet altijd correct gebruik van zonnebrandcrèmes. Indien men de veiligheid van de consument au sérieux neemt, moet men prioriteit geven aan het aanpakken van de risico’s van overmatige blootstelling aan de zon.”

Zonnebanken, reeds een sterk gereguleerde sector
In 2007 werd een verplichte norm van kracht (EN60335-2-27). De industrie heeft hier haar rol gespeeld door de aanpassing van centra en de communicatie met klanten. Om niet alleen de veiligheid van de cliënt, maar ook het verantwoord gebruik van zonnebanken te garanderen, heeft ESA en in navolging haar leden extra initiatieven genomen. Zo presenteerde ESA onlangs een nieuwe Europese norm voor training en diensten in samenwerking met de normeringsorganisaties CENELEC en het Oostenrijks Institute of Standards (ASI) (EN16489). ESA heeft tevens een certificering, training en procedure regeling voor deze nieuwe standaard ontwikkeld. Vanuit FeBelSol heeft men het plan opgevat deze sector te verenigen, te informeren en éénieder, zowel uitbater als consument, bewust te maken van het gevaar dat schuilt in het niet naleven van de wetgeving door sommige solariums. Hoe? FeBelSol wil ten eerste werken in overleg met de autoriteiten en als gesprekspartner van de regering fungeren, en ten tweede, de professionaliteit verder opdrijven door het installeren van een “code voor praktijkuitoefening”, een “Quality Label” en controle door mysterie shoppers.

Net zoals ESA dit doet op Europees niveau, wil FeBelSol toezien op een strikte naleving van de verplichte normen op Belgisch niveau om de veiligheid van de consument te verhogen. Beide organisaties blijven zoals steeds bereid om verder samen te werken met de politieke leiders om een snelle goedkeuring en uitvoering van de veiligheidsnormen op zonnebanken te bevorderen.

Contact Presse :
Sophie LAMBERT
Blue Chilli
+32 (0)477 91 45 72
[email protected]

Over FeBelSol
FeBelSol, de Belgische vereniging van zonnebankuitbaters, wil de kwaliteit en de veiligheid van het zonnen bevorderen door een code voor Goede Praktijken toe te passen met duidelijke en concrete regels over de werking van een zonnebankcentrum, door een interne controle van haar leden en ook door het superviseren en organiseren van de opleiding van het personeel. FeBelSol is de partner bij uitstek voor de overheid en voor alle organisaties die betrokken zijn bij de regelgeving over het gebruik van UV-lampen, de gezondheid van de consument en de controlediensten.
Ook objectieve en heldere uitleg aan de consument komen bij FeBelSol op de eerste plaats.

www.febelsol.be